Beskrivelse og formål

Københavns Universitet har, i samarbejde med Ishøj Sportsfiskerklub startet endnu en undersøgelse af aborrerne i Ishøj, der udgør en unik bestand, der tåler saltvand bedre, er genetisk unikke og vokser hurtigere end nogen andre aborrer i verden.

Formålet er at vurdere størrelsen af bestanden, hvornår fiskene trækker ind og ud, hvor mange gange de samme fisk bliver fanget, og hvor meget fiskene vokser. Der bliver i løbet af 2016/2017 sat små, grønne mærker på en masse fisk, og har placeret en vandmåler i havnen der kan vise temperatur, saltholdighed, iltholdighed samt vandstand. Indtil videre er vandmålingerne kun tilgængelige for ISK medlemmer.

OBS! det er vigtigt at lade mærket sidde i fiskene når de genudsættes, således at de vi kan få information om de samme fisk flere gange, også til næste år.